Ưu điểm vượt trội hệ sinh thái chuyển đổi số 365

An toàn và bảo mật

An toàn, bảo mật tuyệt đối, dữ liệu được lưu trữ theo mô hình điện toán đám mây.

Một nền tảng duy nhất

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên cùng một nền tảng duy nhất.

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng Công nghệ AI tự nhận thức phân tích hành vi người dùng giải quyết toàn diện các bài toán đối với từng doanh nghiệp cụ thể.

Giải pháp số 1 Việt Nam

Luôn đồng hành và hỗ trợ 24/7. Phù hợp với cả những tập đoàn xuyên quốc gia đến những công ty SME.

Sử dụng miễn phí trọn đời

Miễn phí trọn đời đối với tất cả các doanh nghiệp đăng ký trong đại dịch Covid 19.

Tính năng nổi bật

Dự án
 • Lập / phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
 • Thông tin chung dự án
 • Các thông số dự án
Tiến độ dự án
 • Báo cáo tiến độ hàng ngày.
 • Cập nhật tiến độ hoàn thành trên trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt.
Kế hoạch
 • Lập / phê duyệt kế hoạch triển khai dự án
Tổng mức đầu tư
 • Đồng nhất các khoản mục cần chi cho dự án
 • Phân bố chi phí, phân bổ nguồn vốn
Đấu thầu
 • Lập / phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Danh mục gói thầu
 • Lựa chọn nhà thầu
Hợp đồng
 • Lập / phê duyệt hợp đồng
 • Lập / phê duyệt đề nghị thanh toán/ tạm ứng
 • Theo dõi, cập nhật chứng thư bảo lãnh
Quản lý thi công
 • Quản lý khối lượng công việc cửa dự án
 • Ghi nhận biên bản phạt nhà thầu
 • Ghi nhận chỉ thị công trường
Báo cáo tổng hợp đầu tư
 • Báo cáo tài chính
Hồ sơ
 • Quản lý hồ sơ pháp lý
 • Quản lý bản vẽ thiết kế
Dự án
Tiến độ dự án
Kế hoạch
Tổng mức đầu tư
Đấu thầu
Hợp đồng
Quản lý thi công
Báo cáo tổng hợp đầu tư
Hồ sơ
1000 Doanh nghiệp sử dụng
5000 Tài khoản được đăng ký
100 Dự án được đầu tư

Người dùng nói gì về Quản lý đầu tư xây dựng 365 ?

“ Phần mềm rất hữu ích. Doanh nghiệp của tôi đang sử dụng để đầu tư những dự án nhỏ lẻ. Giảm thiểu rất nhiều thời gian tạo dự án đầu tư và những lỗi liên quan. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. ”

CEO Nguyễn Tử Quảng Đại diện truyền thông BKAV

“ Phần mềm rất hữu ích. Doanh nghiệp của tôi đang sử dụng để đầu tư những dự án nhỏ lẻ. Giảm thiểu rất nhiều thời gian tạo dự án đầu tư và những lỗi liên quan. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. ”

CEO Nguyễn Tử Quảng Đại diện truyền thông BKAV

“ Phần mềm rất hữu ích. Doanh nghiệp của tôi đang sử dụng để đầu tư những dự án nhỏ lẻ. Giảm thiểu rất nhiều thời gian tạo dự án đầu tư và những lỗi liên quan. Không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. ”

CEO Nguyễn Tử Quảng Đại diện truyền thông BKAV

Video hướng dẫn

Tải ngay Quản lý đầu tư xây dựng 365

Những câu hỏi thường gặp về Quản lý đầu tư xây dựng 365

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Người dùng ẩn danh 11 : 11, thứ tư 11/11/2021

Vì sao tôi không đăng nhâp được

Timviec365 giải đáp: 9 : 40, thứ tư 12/11/2021

“Do bạn chưa đăng kí sử dụng tài khoản của Timviec365 ”

Đặt câu hỏi với Timviec365 ngay
Họ tên
Nội dung câu hỏi *
Nhập mã capcha
ASDFG

1. Quản lý đầu tư xây dựng 365 là gì?

Ngay từ thời điểm doanh nghiệp hình thành,các thiết bị chấm công kết hợp với việc điểm danh cơ học của nhân sự trở thành căn cứ tiêu biểu giúp các công ty ghi lại được thời điểm đến làm việc, tan làm, nghỉ phép của người lao động từ đó, tính công và lương, thưởng cho người lao động vào cuối tháng một cách chính xác, đồng thời góp phần nâng cao ý thức làm việc và kỷ luật của nhân viên tại nơi làm việc.

Quản lý đầu tư xây dựng là gì?
Xem thêm